×

مدت 20 سال است اعتماد بنا میکنیم

بعد از تاسیس شرکت دلتا در سال 1999 طی این 20 سال به صورت شبانه روزی و خستگی ناپذیر برای ساخت پروژه های موفق خویش با نیت اعتماد آفرینی تلاش نموده ایم و این راه را ادامه خواهیم داد.
تمامی پروژه های انجام شده هلدینگ دلتا ایزسیز تاثیر بسزائی در اقتصاد کشور داشته است.

خانواده هلدینگ دلتا ایزسیز منتخبی از فداکارترین و درستکارترین و صادق ترین نفرات که با وجود داشتن ملیت های متفاوت نمونه ای از بهترین انسان های کشورهای خودشان هستند، در نتیجه این امر هلدینگ توانسته در تمامی زمینه فعالیت خود، توریستی و صنایع غذایی و ساخت و ساز پروژه های مسکونی و تجاری فعالیتی موفق و درضمن تاثیر بسزائی در اقتصاد کشور داشته باشد.

ما با افتخار در تمامی پروژه های به اتمام رسیده و در دست اجرا خویش سعی در طراحی و ارتقای کیفیت زندگی و ارزش های والای انسانی را داریم.